IMPRESSUM

Údaje dle § 5 zákona TMG:

Seabridge Transport GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
20459 Hamburg

Zastoupení:
pan Oliver Ingo Foessleitner

Kontakt:
Telefon +49 (40) 374933-0
Fax       +49 (40) 374933-40
E-mail   info(at)seabridge.de

Obchodní rejstřík Hamburg
Nbr 66 HRB 28 646

Identifikační číslo daně z obratu dle §27 a zákona o dani z obratu:
DE 118526940

Údaje zdrojů použitých obrázků a grafů:
Portraits: Anna Mysatova
Illustration: Corinna Hering/L2H
Archivbilder: Kirsty Pargeter/fotolia.de, Marco2811/fotolia.de, kalafoto/fotolia.de, tiero/fotolia.de, Mixage/fotolia.de, Matthias Buehner/fotolia.de, B. Wylezich/fotolia.de, weerapat100/fotolia.de, Marcel Schauer/fotolia.de, Guy Shapira/fotolia.de, grafikplusfoto/fotolia.de, FikMik/fotolia.de, Adkasai/fotolia.de, artemegorov/fotolia.com, Yü Lan/fotolia.com, alterfalter/fotolia.com, vege/fotolia.com

Zdroj: http://www.e-recht24.de


Vyloučení ručení (Disclaimer)

Ručení za obsah

Jako poskytovatel jsme dle § 7 odst.1 zákona TMG odpovědní dle všeobecných zákonů za vlastní obsah na těchto stránkách. Dle §§ 8 až 10 zákona TMG nejsme ale jako poskytovatel služeb povinni kontrolovat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo podle okolností prověřovat, zda odkazují na protiprávní činnost. Povinnost odstranění nebo blokování použití informací dle všeobecných zákonů zůstává tímto nedotčena. Příslušné ručení je ale možné až od okamžiku znalosti konkrétního protiprávního jednání. Při oznámení příslušného protiprávního jednání, příslušný obsah bez odkladu odstraníme.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tento cizí obsah převzít žádnou odpovědnost. Za obsah těchto odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel. Odkazované stránky byly z hlediska protiprávního jednání kontrolovány k okamžiku propojení. Protiprávní obsah nebyl k okamžiku propojení identifikován. Permanentní kontrola obsahu odkazovaných stránek ale bez konkrétních důkazů protiprávního jednání není myslitelná. Při zjištění protiprávního jednání odkazy tohoto druhu okamžitě odstraníme.

Autorské právo

Obsahy a práce na těchto stránkách vyhotovené provozovatelem stránek podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, rozšiřování a jakýkoliv druh zhodnocení mimo meze autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora popř. zhotovitele. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro privátní, nekomerční potřebu. Pokud nebyl obsah této stránky vyhotoven provozovatelem, musí se respektovat autorská práva třetích. Obsahy třetích jsou především jako takové označeny. Pokud byste byli přesto upozorněni na porušení autorského práva, prosíme o příslušné upozornění. Při identifikaci protiprávního jednání bude obsah tohoto druhu okamžitě odstraněn.