VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pracujeme výlučně na základě všeobecných německých přepravních podmínek 2017 (Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen 2017 - ADSp 2017) nejnovějšího znění. Tyto omezují v odstavci č. 23 (ADSp) právní odpovědnost za škody na zboží dle § 431 obchodního zákoníku za škody na zboží v dopravcových rukou do výše 8,33 SDR/kg, v případě multimodální přepravy, která zahrnuje námořní přepravu do výše 2 SDR/kg mimo to za škodný případ, resp. škodnou událost do výše 1,25 miliónu, resp. 2,5 miliónů eur anebo 2 SDR/kg podle toho, která částka je vyšší.

Pokud byl z naší strany vystaven nákladní list (konosament), platí výlučně zde uvedené podmínky na přední, resp. na zadní straně.