ODKAZY

Dobré kontakty mají cenu zlata. Zde je výběr - instituce, správní orgány, profesní svazy,
informační zdroje a mnoho dalšího.

TARIC – Integrovaný celní tarif

EZT-Online – Informace o tarifech německé celní správy

Ostatní databáze Evropské Unie

Clo on-line – rozsáhlé informace německé celní správy

Kontrolavývozu – různé informace Spolkového úřadu pro hospodářství a kontrolu vývozu

HHLA Coast 3 – Informace o kontejnerech a lodích HHLA terminálů (CTA, CTB a CTT)

Infogate – Informace o kontejnerech a lodích Eurogate terminálů

CargoSoft GmbH – E-logistic solutions