IMPRESSUM/PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje dle § 5 zákona TMG:

Seabridge Transport GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
20459 Hamburg

Zastoupení:
pan Oliver Ingo Foessleitner

Kontakt:
Telefon +49 (40) 374933-0
Fax       +49 (40) 366472
E-mail   info(at)seabridge.de

Obchodní rejstřík Hamburg
Nbr 66 HRB 28 646

Identifikační číslo daně z obratu dle §27 a zákona o dani z obratu:
DE 118526940

Údaje zdrojů použitých obrázků a grafů:
Portraits: Anna Mysatova
Illustration: Corinna Hering/L2H
Archivbilder: Kirsty Pargeter/fotolia.de, Marco2811/fotolia.de, kalafoto/fotolia.de, tiero/fotolia.de, Mixage/fotolia.de, Matthias Buehner/fotolia.de, B. Wylezich/fotolia.de, weerapat100/fotolia.de, Marcel Schauer/fotolia.de, Guy Shapira/fotolia.de, grafikplusfoto/fotolia.de, FikMik/fotolia.de, Adkasai/fotolia.de, artemegorov/fotolia.com, Yü Lan/fotolia.com, alterfalter/fotolia.com, vege/fotolia.com

Zdroj: http://www.e-recht24.de


Vyloučení ručení (Disclaimer)

Ručení za obsah

Jako poskytovatel jsme dle § 7 odst.1 zákona TMG odpovědní dle všeobecných zákonů za vlastní obsah na těchto stránkách. Dle §§ 8 až 10 zákona TMG nejsme ale jako poskytovatel služeb povinni kontrolovat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo podle okolností prověřovat, zda odkazují na protiprávní činnost. Povinnost odstranění nebo blokování použití informací dle všeobecných zákonů zůstává tímto nedotčena. Příslušné ručení je ale možné až od okamžiku znalosti konkrétního protiprávního jednání. Při oznámení příslušného protiprávního jednání, příslušný obsah bez odkladu odstraníme.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tento cizí obsah převzít žádnou odpovědnost. Za obsah těchto odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel. Odkazované stránky byly z hlediska protiprávního jednání kontrolovány k okamžiku propojení. Protiprávní obsah nebyl k okamžiku propojení identifikován. Permanentní kontrola obsahu odkazovaných stránek ale bez konkrétních důkazů protiprávního jednání není myslitelná. Při zjištění protiprávního jednání odkazy tohoto druhu okamžitě odstraníme.

Autorské právo

Obsahy a práce na těchto stránkách vyhotovené provozovatelem stránek podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, rozšiřování a jakýkoliv druh zhodnocení mimo meze autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora popř. zhotovitele. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro privátní, nekomerční potřebu. Pokud nebyl obsah této stránky vyhotoven provozovatelem, musí se respektovat autorská práva třetích. Obsahy třetích jsou především jako takové označeny. Pokud byste byli přesto upozorněni na porušení autorského práva, prosíme o příslušné upozornění. Při identifikaci protiprávního jednání bude obsah tohoto druhu okamžitě odstraněn.


Prohlášení o ochraně osobních údajů:

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů, jakož i tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Použití naší webové stránky je zpravidla možné bez udání osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailové adresy), je to realizováno, pokud je to možné, vždy na svobodné bázi. Tyto údaje nejsou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám.

Upozorňujeme na to, že přenos osobních údajů v internetu (např. při e-mailové komunikaci) může vykazovat mezery v zabezpečení. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích není možná.

Informace, vymazání, blokování

Máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o Vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, jakož i právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. V této souvislosti a s dalšími dotazy na téma osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese, udané v části Impressum.

Cookies

Internetové stránky používají dílčím způsobem tzv. cookies. Cookies nezpůsobují ve Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby učinily naši nabídku uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, ukládané Vaším prohlížečem ve Vašem počítači.

Většina námi používaných cookies, jsou tzv. „session cookies“. Ty jsou po ukončení Vaší návštěvy automaticky vymazány. Ostatní soubory cookies zůstávají uloženy ve Vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o uložení cookies informováni a cookies povolili pouze v individuálních případech, příjem cookies pro určité případy nebo celkově  vyloučili, případně aktivovali automatické vymazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

Server log files

Provozovatel stránek shromažďuje a ukládá automaticky informace do tzv. server log files, souborů, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

Typ /Verze prohlížeče
Použitý operační systém
Referrer URL
Hostname připojeného počítače
Doba požadavku serveru

Tyto údaje nelze přiřadit určité osobě. K propojování těchto údajů s jinými zdroji údajů nedochází. Vyhrazujeme si právo na přezkoumání těchto údajů se zpětnou platností, pokud jsou známy konkrétní údaje o protiprávním užívání.

Kontaktní formulář

Pokud nám prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete poptávku, jsou Vaše údaje z poptávkového formuláře včetně Vámi uvedených kontaktních údajů u nás uloženy za účelem zpracování poptávky a pro případ souvisejících dotazů. Tyto údaje nejsou bez Vašeho svolení předávány dále.

Odmítnutí reklamních e-mailů

Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti identifikace k zasílání výslovně nevyžádaných reklamních a informačních materiálů je tímto zamítnuto. Provozovatel stránek si výslovně vyhrazuje právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. spamových e-mailů.